Wsparcie rodzin z dziećmi w krajach UE to jedna z podstaw, której realizacja pozwala na zapewnienie dzieciom i rodzicom lepszych warunków bytowych. Szczególnie ciekawym przypadkiem wydaje się być tu Kindergeld, które wypłacane jest w Niemczech. Jak wygląda kwestia zasiłku rodzinnego w Niemczech? Czy obcokrajowcy również mogą pobierać ten rodzaj zasiłku?

Kindergeld – świadczenia rodzinne w Niemczech

Zasiłek rodzinny w Niemczech – Kindergeld – przyznawany jest wszystkim dzieciom do ukończenia 25 roku życia (pod warunkiem kontynuowania nauki) lub też bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci niepełnosprawnych, o ile lekarz orzekł niepełnosprawność przed ukończeniem przez dziecko 18 lat. Świadczenia rodzinne w Niemczechprzyznawane są co miesiąc, a ich wysokość jest waloryzowana co kilka lat. Świadczenia tego typu z założenia przeznaczone są przede wszystkim na poprawienie warunków bytowych dziecka, zapewnienie mu odpowiednich pomocy naukowych, ale również zabawek, opłacenie dodatkowych zajęć, zapewnienie mu rozrywki. 

Kto może wnioskować o świadczenia rodzinne w Niemczech?

Nie tylko obywatele Niemiec uprawnieni są do wnioskowania o Kindergeld – od wielu lat również obcokrajowcy przebywający w Niemczech i pracujący tu na warunkach niemieckich mogą składać wnioski o świadczenie rodzinne. Co ważne, o świadczenie mogą ubiegać się również pracownicy sezonowi oraz osoby pracujące w Niemczech, ale odprowadzające składki socjalne w Polsce.

Czy możliwe jest wnioskowanie jednocześnie o Kindergeld oraz 500+? Musimy wiedzieć, że świadczenia wypłacane są wyłącznie w jednym kraju – jeśli chcemy wnioskować o Kindergeld konieczne jest złożenie analogicznego wniosku o 500+ w Polsce. To urzędy na podstawie konkretnej sytuacji rodzinnej zadecydują, który z krajów ma pierwszeństwo w wypłacaniu świadczenia. 

Comments are closed.

Pin It